Kontakt

 

OPTAGELSE I KORET:
Nye medlemmer i koret optages løbende og er altid velkomne. Det er nok mest praktisk at begynde deltagelsen ved starten af et nyt projekt. For tiden er der bedst plads på herrestemmerne og i sopranen.
Optagelsesprøven foregår i forbindelse med en korprøve og efter aftale med formanden. 
Vi prøver at lave foresyngningen under så afslappede former som muligt. Ofte er formanden og et mere bestyrelsesmedlem til stede, foruden dirigenten, naturligvis.
Man bliver hørt i en dansk sang med klaverakkompagnement, gerne efter eget valg. Ved små eftersyngninger lyttes der på stemmens renhed, omfang og evnen til at tilegne sig nyt stof. Der afprøves ikke i sang efter noder, da der er mange muligheder for at tilegne sig nye stemmer ved den nødvendige øvning derhjemme.
Resultatet  af foresyngningen gives med det samme efter en kort vurdering.
Vi er glade for hver interesseret sanger, der melder sig.

Bestyrelse:
Formand:
Inge Marie Andersen
Tlf. 5364 6450

ima@hygum-lemvig.dk

Næstformand og hjemmeside:
Lone Nyhuus
Ln@tandlaegehuset.info

Nodearkivar:
Jan Eriksen

jeriksen@dadlnet.dk

Sekretær:
Ulrikka Ikjær-Buskov
ulrikka@ulrikka-keramik.dk

Kasserer og lokaler:
Ingolf Rix

ir@cofman.com
Korets kontonummer: 7730-1061469

Bestyrelsesmedlem:
Sussi Robinson
famrob@privat.dk

Bestyrelsesmedlem
Birgitte Højen
bibjerg@hygum-lemvig.dk

Dirigent: Peter Vogel

Suppleanter:
Anne Mette Riis, Elisabeth Juul

 

Skriv et svar